Bismillahirrahmanirrahim Rilis Media dari Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS) HAMAS berterima kasih kepada rakyat Palestina yang hari ini teguh dengan segala